Skip to main content

CONCLUSIONS ENQUESTA MENJADOR CURS 20-21

El passat mes de febrer vam enviar una enquesta per a les famílies que fan ús del servei de menjador amb data límit 22-02-2021.

D’una banda volem traslladar-vos els resultats i d’altra, exposar el seguit d’actuacions i acords amb què hem arribat amb La Mariona.

Participació: 87 usuaris

El 75% dels usuaris que han respost fan un ús fix del servei (3 o més dies a la setmana), mentre que el 25% en fan un ús esporàdic.

Veiem que majoritàriament les nenes i nens estan contents amb el menjar que s’ofereix a l’espai de menjador.

Un 60% fa una volaració positiva del servei, un 20% considera que és normal i un 20% considera que el servei és molt millorable.

Respecte de les preguntes obertes, aquest és l’extracte que hem pogut valorar:


Quines sensacions us transmet el vostre fill/filla sobre l’estona de menjador?

La majoria de les respostes són bones.

Els nens tenen una bona sensació del servei, se senten còmodes i estan contents.

Tanmateix ens arriben valoracions negatives pel que fa al nivell de soroll, crits per part del monitoratge i baralles entre els infants.

Alguns infants manifesten que no els agrada el menjar.


Si us plau, compartiu amb nosaltres les vostres propostes de millora

Les propostes de millora que ens heu fet arribar s’engloben bàsicament en aquests tres temes:

 • Millorar les activitats que es fan durant l’espai de lleure.
 • Monitoratge: ampliar-ne el cos i millorar la relació d’alguns monitors amb els nens i nenes.
 • Millores en l’alimentació: eliminar la perca, introduir pasta integral, fer menús més equilibrats, més làctics a les postres i menys verdura.

Un cop extretes totes les informacions, a inicis del mes de març vam reunir-nos amb les responsables del Servei de Menjador per traslladar la valoració de les diferents respostes obtingudes.


Respecte de les opinions dels nens i nenes sobre l’estona de menjador i les propostes de millora obtingudes hem arribat als següents acords:

 • Nivell de soroll i crits per part del monitoratge

Acordem que es buscaran fòrmules per adreçar-se als infants des d’una altra mirada i sense crits.

 • Activitats durant l’espai de lleure

Ens informen que ja havien posat en marxa una inciativa per millorar el temps de lleure, però potser les famílies no en tenien constància.

A partir del segon trimestre han començat a fer difusió de les activitats que fan, així com d’altres temes relacionats amb el menjador a través de la XXSS Instagram. 

Valorem positivament l’ús dels canals establerts perquè les famílies siguin coneixedores d’allò que fan els seus fills i filles durant aquesta estona de lleure.

A conitnuació us detallem com distribueixen les activitats durant aquesta estona per nivells els diferents dies de la setmana:

* Durant el mes d’abril s’han realitzat tallers temàtics de Sant Jordi.

 • Monitoratge

La ràtio monitors/alumnes és correcta i amb el preu actual del servei no es pot assumir un increment de monitoratge.

Pel que fa a la millora de la relació entre monitors i nens i nenes, acordem la rotació dels professionals per tal de   trobar la persona més adient per a cada grup i que la percepció dels usuaris i de les famílies millori.

 • Alimentació

Cal remarcar que els menús estan supervisats per una nutricionista col·legiada i compleixen els requisits necessaris tant qualitativament com nutricional. Igualment, les propostes de millora són les benvingudes.

Quan ens reunim amb les responsables del Servei de Menjador ens informen que ja han eliminat la perca del menú i a partir del mes de maig miraran introduir algunes de les millores suggerides per les famílies.


Volem agrair la participació de les famílies i de de La Mariona per tal de millorar el servei de menjador que s’ofereix al nostre institut escola.

Seguim treballant per millorar i restem sempre a la vostra disposició a través del nostre correu.

info@amparenaixenca.cat
menjadorescolarhostalets@gmail.cm

AMPA INSTITUT ESCOLA RENAIXENÇA

Petició famílies

Plataforma de asesoramiento y gestión de solicitudes de reforma y rehabilitación.

Benvolgudes famílies,

Un grup de famílies del nostre Institut Escola s’ha adreçat a la Junta de l’AMPA perquè informem a totes les famílies d’una acció reivindicativa que estan realitzant respecte de la situació de la Clara, la directora del nostre centre.

Aquesta informació és rellevant per a la nostra comunitat educativa.

L’email per resoldre els dubtes que pugueu tenir sobre aquesta acció és: micaoton7@gmail.com.

A continuació copiem l’escrit que ens han fet arribar:


“Hola famílies, us volem informar que a porta de l’escola tan al migdia com a la tarde a les 4:30h hi hauran algunes mares o pares recollint firmes per donar suport a la directora, la Clara. Gràcies.”

Atentament,

AMPA INSTITUT ESCOLA RENAIXENÇA

Situació direcció IE Renaixença

Información sobre ayudas a los afectados por las inundaciones del pasado 09 de octubre - Son Servera

Benvolgudes famílies,

des que l’assemblea de docents de l’Institut Escola Renaixença va comunicar a les famílies del nostre IE que el Departament havia obert un expedient greu a la nostra directora, des de la junta de l’AMPA hem sol·lictitat informació als Serveis Territorials del Departament d’Educació i hem mantingut reunions amb la direcció del nostre centre i l’ajuntament del Hostalets de Pierola per tal de compilar la màxima informació possible i poder transmetre-la a les famílies.


A la reunió mantinguda amb la direcció del centre (07/04/21), on eren presents la directora en funcions i la secretària, se’ns va informar que: 

 • Aquest és un expedient personal a la directora per la signatura del conveni entre l’Ajuntament i l’Escola i la contractació de serveis per al centre del qual no poden donar més informació.
 • Actualment la nostra directora no està suspesa del càrrec, sinò que està de baixa laboral.
 • Actualment, segons el protocol establert per a aquests casos, la directora en funcions és la cap d’estudis i hi ha un substitut per impartir les classes que feien la Directora i la Cap d’Estudis.

A la reunió mantinguda amb l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola (09/04/21), on eren presents l’alcalde i la regidora d’educació, se’ns va informar que: 

 • L’Ajuntament no té cap informació sobre l’expedient sancionador que el Departament d’Educació ha obert a la nostra directora. 
 • A principis de 2020, abans de signar el nou conveni amb el nostre IE, l’Ajuntament va realitzar un requeriment d’informació al Departament d’Educació, ja que tenien dubtes respecte de la legalitat del conveni i de la contractació de serveis dins d’horari lectiu.
 • Departament va respondre al juny – juliol de 2020 i la conclusió és que no podien seguir realitzant aquest conveni amb l’IE i que l’Ajuntament no podia subvencionar de cap manera serveis dins d’horari lectiu. 
 • Aquest requeriment és un document administratiu entre organismes, no públic, i per tant no ens el poden facilitar.

A la informació que vam sol·licitar al Departament d’Educació (mail 26/03/21), ens van  contestar (copiem mail rebut el 08/04/21):

“A L’ATENCIÓ DE L’AMPA DE L’ I-E RENAIXENÇA

Benvolgudes Senyores i Senyors,

En resposta al tema plantejat en el seu e-correu del 26 de març passat, els informo del següent

La setmana passada se’ns va comunicar que a la directora del nostre centre se li havia obert un expedient disciplinari greu.
Des de llavors, les famílies s’estan adreçant a l’AMPA com a representants seus per tal d’aclarir quina és la situació actual del nostre centre i de la direcció del mateix.
Com a AMPA no tenim més informació que la resta de famílies, però la preocupació i malestar de la comunitat augmenta dia rere dia.
Ens adrecem a vosaltres amb l’objectiu d’aconseguir la màxima informació possible per tal de poder donar resposta a les famílies.
Us agraïm per endavant el vostre suport per tal d’aconseguir recuperar la tranquil·litat a la nostra comunitat educativa

Resposta : els expedients disciplinaris són un assumpte especialment sensible perquè s’emmarquen dins l’obligada preservació de les dades personals de la persona afectada. En aquest sentit, no són documents públics. Davant una proposta d’incoació d’expedient disciplinari s’ha d’aclarir que :
1 – La persona afectada té dret a, i diverses ocasions per, ser escoltada (dret d’audiència) , argumentar la seva declaració en la seva pròpia defensa i lliurar les al·legacions escrites i proves que consideri pertinents.
2 – La proposta pot acabar en sobreseïment i, per tant, tancar-se.
3 – La instrucció d’un expedient és objectiva i segueix el protocol previst en un procediment administratiu. Garanteix en tot moment els drets del ciutadà afectat. En no tractar-se d’un document públic, l’administració l’ha de considerar de contingut confidencial.
4 – En ser una qüestió personal, s’ha de garantir la protecció en tot moment de les dades personals de la persona afectada. L’administració no pot fer pública una informació personal i confidencial.

És pels punts exposats anteriorment que la inspecció educativa no té, ni és previst que tingui, informació de la situació actual del tràmit. De fet ,no l’ha de tenir. La informació de la situació actual només pot ser coneguda i revelada per la mateixa persona afectada.

En qualitat d’AMPA cal remarcar que no es tracta d’un procediment front la institució escolar de l´ IE Renaixença , sinó que s’emmarca en l’àmbit personal i individual.

Actualment, la direcció del centre ha estat assumida provisionalment, seguint allò que preveu la normativa vigent, per la cap d’estudis , Sra. Cristina Moreno, amb qui inspecció educativa està en contacte directe per recolzar-la i ajudar-la a tirar endavant l’institut escola per, com bé diuen vostès, tornar la tranquil·litat i, hi afegiria, la normalitat que espera i desitja tota la comunitat escolar. 

 Com a junta de l’AMPA volem deixar clar el nostre objectiu és representar a tothom. Per això ara, amb la informació que tenim, no ens ens podem posicionar en cap sentit. Seguim treballant per aconseguir el màxim d’informació possible perquè cada membre de la nostra comunitat educativa pugui extreure les seves pròpies conclusions i dur a terme les accions que consideri més adients. Com sempre, restem a la vostra disposició per resoldre possibles dubtes. 

Atentament, 

AMPA INSTITUT ESCOLA RENAIXENÇA