Vídeos recomanats

Aquest és un llistat de vídeos recomanats. Són documentals i xerrades adreçats a mares i pares en l’àmbit de l’educació. Pretenen mostrar punts de vista i reflexions sobre la tasca de l’educació. És un llistat obert en el que podeu suggerir incloure altres que considereu oportú.

Educar es comunicar con humor (Carles Capdevila)

Las escuelas matan la creatividad (Ken Robinson)

Enseñando a ser felices

Més vídeos recomanats