Junta de l’AMPA

La junta directiva de l’AMPA s’encarrega de la representació i la gestió diària de l’associació. Està formada per un grup de pares i mares que són membres actius de l’AMPA i que ofereixen una part del seu temps de lleure, dels seus esforços i dels seus recursos i habilitats personals amb l’objectiu comú de millorar el funcionament del centre i l’educació que reben el conjunt dels alumnes.

Ens reunim de forma ordinària cada mes, encara que es poden establir reunions extraordinàries si així fos necessari.

Més informació a la documentació de la FaPaC.

Membres de la Junta AMPA

  • President: Carlos Garcia
  • Vicepresidenta: Esther Isart
  • Secretari: Paco Orozco
  • Tresorer: Sandra Angulo
  • Vocals: Carles Bou, Laia Forcadell, Mercé Garcia, Amparo Treig