Què fa l’AMPA?

Aquestes són algunes de les funcions que fa l’AMPA dins de la comunitat educativa de l’escola:

  • Col·labora amb l’equip docent en el bon funcionament de l’escola.
  • Gestiona el servei d’acollida de matí, tarda.
  • Organitza i fa el seguiment de les activitats extraescolars.
  • Gestiona el servei de menjador, per delegació del Consell Escolar
  • Gestiona i finança el servei de biblioteca de l’escola
  • Organitza xerrades de formació adreçada a pares i mares.
  • Tramita les sol·licituds de subvencions a l’Ajuntament per a les activitats extraescolars, menjador, socialització de material i biblioteca.
  • Forma part amb representació pròpia al Consell Escolar del centre.
  • Atén i canalitza les inquietuds o iniciatives dels pares i mares relacionades amb l’escola, a través de les institucions escolars, el Consell, els delegats de curs i les comissions.

què fa l'AMPA?