Skip to main content

CONCLUSIONS ENQUESTA MENJADOR CURS 20-21

El passat mes de febrer vam enviar una enquesta per a les famílies que fan ús del servei de menjador amb data límit 22-02-2021.

D’una banda volem traslladar-vos els resultats i d’altra, exposar el seguit d’actuacions i acords amb què hem arribat amb La Mariona.

Participació: 87 usuaris

El 75% dels usuaris que han respost fan un ús fix del servei (3 o més dies a la setmana), mentre que el 25% en fan un ús esporàdic.

Veiem que majoritàriament les nenes i nens estan contents amb el menjar que s’ofereix a l’espai de menjador.

Un 60% fa una volaració positiva del servei, un 20% considera que és normal i un 20% considera que el servei és molt millorable.

Respecte de les preguntes obertes, aquest és l’extracte que hem pogut valorar:


Quines sensacions us transmet el vostre fill/filla sobre l’estona de menjador?

La majoria de les respostes són bones.

Els nens tenen una bona sensació del servei, se senten còmodes i estan contents.

Tanmateix ens arriben valoracions negatives pel que fa al nivell de soroll, crits per part del monitoratge i baralles entre els infants.

Alguns infants manifesten que no els agrada el menjar.


Si us plau, compartiu amb nosaltres les vostres propostes de millora

Les propostes de millora que ens heu fet arribar s’engloben bàsicament en aquests tres temes:

  • Millorar les activitats que es fan durant l’espai de lleure.
  • Monitoratge: ampliar-ne el cos i millorar la relació d’alguns monitors amb els nens i nenes.
  • Millores en l’alimentació: eliminar la perca, introduir pasta integral, fer menús més equilibrats, més làctics a les postres i menys verdura.

Un cop extretes totes les informacions, a inicis del mes de març vam reunir-nos amb les responsables del Servei de Menjador per traslladar la valoració de les diferents respostes obtingudes.


Respecte de les opinions dels nens i nenes sobre l’estona de menjador i les propostes de millora obtingudes hem arribat als següents acords:

  • Nivell de soroll i crits per part del monitoratge

Acordem que es buscaran fòrmules per adreçar-se als infants des d’una altra mirada i sense crits.

  • Activitats durant l’espai de lleure

Ens informen que ja havien posat en marxa una inciativa per millorar el temps de lleure, però potser les famílies no en tenien constància.

A partir del segon trimestre han començat a fer difusió de les activitats que fan, així com d’altres temes relacionats amb el menjador a través de la XXSS Instagram. 

Valorem positivament l’ús dels canals establerts perquè les famílies siguin coneixedores d’allò que fan els seus fills i filles durant aquesta estona de lleure.

A conitnuació us detallem com distribueixen les activitats durant aquesta estona per nivells els diferents dies de la setmana:

* Durant el mes d’abril s’han realitzat tallers temàtics de Sant Jordi.

  • Monitoratge

La ràtio monitors/alumnes és correcta i amb el preu actual del servei no es pot assumir un increment de monitoratge.

Pel que fa a la millora de la relació entre monitors i nens i nenes, acordem la rotació dels professionals per tal de   trobar la persona més adient per a cada grup i que la percepció dels usuaris i de les famílies millori.

  • Alimentació

Cal remarcar que els menús estan supervisats per una nutricionista col·legiada i compleixen els requisits necessaris tant qualitativament com nutricional. Igualment, les propostes de millora són les benvingudes.

Quan ens reunim amb les responsables del Servei de Menjador ens informen que ja han eliminat la perca del menú i a partir del mes de maig miraran introduir algunes de les millores suggerides per les famílies.


Volem agrair la participació de les famílies i de de La Mariona per tal de millorar el servei de menjador que s’ofereix al nostre institut escola.

Seguim treballant per millorar i restem sempre a la vostra disposició a través del nostre correu.

info@amparenaixenca.cat
menjadorescolarhostalets@gmail.cm

AMPA INSTITUT ESCOLA RENAIXENÇA