Skip to main content
Arbre amb gent

Consell Escolar: 14 de novembre

El proper 14 de novembre tindrà lloc el Consell Escolar, a continuació us fem arribar l’ordre del dia del mateix.

Si voleu fer arribar alguna inquietud o tema a tractar podeu fer-ho posant-vos directament en contacte amb els membres del Consell Escolar o bé a través de l’AMPA en aquest formulari.

Ordre del dia

  1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
  2. Presentació del Pla General de Centre, AVAC de centre.
  3. Aprovació de les sortides del curs 2016-17.
  4. Informació sobre: Save the children, Llúcies i Nicolaus
  5. Temes sobrevinguts.
  6. Precs i preguntes.