Skip to main content

Pagament activitats i serveis AMPA

Benvolgudes famílies,

Us informem que a l’assemblea general de l’AMPA, de 15 de juliol de 2021, els socis vam votar a favor de repercutir els costos dels rebuts retornats a les famílies que hagin generat la despesa. 

Així doncs, a partir d’aquest curs, passarem càrrec de 5,00 EUR per rebut retornat. 

D’altra banda, us informem que en cas que hi hagin impagats reiterats o quotes pendents els infants no podran continuar fent ús del servei o activitat escolar per als quals s’hagi generat el deute. 

Si no podeu fer front a algun pagament i amb l’objectiu d’evitar despeses i situacions desagradables per a tothom, us convidem a posar-vos en contacte el més aviat possible amb l’AMPA per mirar de trobar una solució conjunta. Igualment, us demanem que us poseu en contacte amb nosaltres abans de retornar cap rebut si teniu algun dubte respecte del mateix. 

Moltes gràcies per endavant per ajudar-nos a mantenir els serveis dels quals ens beneficiem totes les persones que fem part de la comunitat educativa de l’IE Renaixença. 

AMPA IE RENAIXENÇA