Skip to main content

Activitats extraescolars

L’AMPA organitza i gestiona tot un ampli ventall d’activitats extraescolars durant les hores no lectives del centre. El nostre objectiu és que els infants puguin desenvolupar habilitats esportives, creatives, artístiques i socials alhora que ampliem i complementem la seva jornada escolar.

 

ACTIVITATS NO GESTIONADES PER L’AMPA:

 

Inscripció

La inscripció es fa a través de de la nostra web de gestió AMPASOFT.

Per aquest curs 2021-2022 teniu els següents límits a les inscripcions:

  •  8 de setembre de 2021 per l’acollida.
  • 22 de setembre de 2021 per les extraescolars.

L’AMPA es reserva el dret de poder anul·lar qualsevol activitat en cas de no haver-hi nombre suficient de participants i de fer canvis al present programa i horaris, sempre que sigui necessari. Aquests canvis s’informaran amb antelació suficient.

En el cas que un nen/a pateixi alguna al·lèrgia o alguna malaltia (asma, diabetis, …) indiqueu-la a l’apartat de dades sanitàries i al·lergies disponible a les dades de l’alumne.

Enguany les inscripcions són de caràcter mensual, podent efectuar altes i baixes només avisant abans del dia 25 del mes anterior.

Pagament

El pagament de les activitats es farà per mes complert i el càrrec exclusivament per domiciliació bancària. El rebut es gira per mes anticipat i directament al compte bancari entre el 1 i 5 de cada mes.

La no assistència, sense haver comunicat la baixa de l’activitat, no implica una diferència en la quota de l’activitat.

Altes i baixes

Les altes/baixes de les activitats s’ha de fer la petició a través de la nostra web de gestió fent click AQUÍ.

Recordeu les dates màximes indicades a l’apartat Inscripcions.

La preinscripció a en una activitat no implica que hi hagi places disponibles, dependrà de si hi ha oferta de places en aquesta activitat, veureu l’estat de la vostra sol·licitud dins la web de gestió.

Funcionament de les activitats

Veieu Protocols Covid’19.

Es seguiran els protocols fixats en les Normes de Convivència del centre, ja que impliquen tant al temps lectiu com al de les activitats organitzades per l’AMPA.

Les activitats extraescolars comencen el 1 d’octubre de 2021 i acaben el 31 de maig de 2021. Excepte el Servei d’Acollida que s’inicien la primera setmana d’escola i finalitzen el últim dia de curs escolar.

El nombre mínim d’inscrits per poder realitzar qualsevol de les activitats proposades és de 5 nens si no s’indica el contrari.

Els alumnes que ja hagin cursat la mateixa activitat al curs anterior tindran preferència a l’assignació de les places disponibles. Tot i això
des de l’AMPA sempre vetllarem perquè cap nen quedi fora de les activitats.

Les activitats començaran puntualment a l’hora convinguda. A l’inici de les activitats de la tarda no es deixarà temps entremig per berenar.

És obligatòria la puntualitat tant a l’entrada com a la sortida. En cas de retards reiterats, la Junta de l’AMPA prendrà la mesura que cregui més oportuna, com ara donar de baixa a l’alumne o cobrar-li la despesa de monitoratge que generi.

En cas d’anul·lació d’alguna classe d’activitats extraescolars per causes no imputables a l’organització de l’AMPA no es recuperaran les classes anul·lades ni es retornaran els diners.

El fet d’inscriure a l’alumne/a a alguna de les activitats proposades implica l’acceptació total d’aquesta normativa.

[/tab]

[/tabs]