Activitats extraescolars

L’AMPA organitza i gestiona tot un ampli ventall d’activitats extraescolars durant les hores no lectives del centre. El nostre objectiu és que els infants puguin desenvolupar habilitats esportives, creatives, artístiques i socials alhora que ampliem i complementem la seva jornada escolar.

Art Attack

Fes volar la teva imaginació, aprèn noves tècniques i superat sessiórere sessió. Un espai on desenvolupar la teva versió mésartística. P3-P4-P5 Dimecres 15:00h a 16:30h 30€/mes1er – 6è Dijous de 16:30h a 17:30h 20€/mes Monitoratge: a càrrec de Fundesplai. Altres: El material està inclòs. Preu no socis: 40€ i 30€/mes respectivament

Podeu descarregar el calendari en el següent enllaç Calendari Activitats

Inscripció

La inscripció es fa a través de de la nostra web de gestió AMPASOFT.

Per aquest curs 2020-2021 teniu els següents límits a les inscripcions:

  •  9 de setembre de 2020 per l’acollida i l’activitat Zona de joc.
  • 15 de setembre de 2020 per la resta d’activitats organitzades per l’AMPA.

L’AMPA es reserva el dret de poder anul·lar qualsevol activitat en cas de no haver-hi nombre suficient de participants i de fer canvis al present programa i horaris, sempre que sigui necessari. Aquests canvis s’informaran amb antelació suficient.

En el cas que un nen/a pateixi alguna al·lèrgia o alguna malaltia (asma, diabetis, …) indiqueu-la a l’apartat de dades sanitàries i al·lergies disponible a les dades de l’alumne.

Enguany les inscripcions són de caràcter trimestral, podent efectuar altes i baixes només d’un trimestre per l’altre. Us adjuntem dates límit:

  • Primer trimestre fins el 9 i 15 de setembre.
  • Segon trimestre fins el 21 de desembre de 2020.
  • Tercer trimestre fins el 26 d’abril de 2021.

Pagament

El pagament de les activitats es farà per mes complert i el càrrec exclusivament per domiciliació bancària. El rebut es gira per mes anticipat i directament al compte bancari entre el 1 i 5 de cada mes.

La no assistència, sense haver comunicat la baixa de l’activitat, no implica una diferència en la quota de l’activitat.

Altes i baixes

Les altes/baixes de les activitats s’ha de fer la petició a través de la nostra web de gestió fent click AQUÍ.

Recordeu les dates màximes indicades a l’apartat Inscripcions.

La preinscripció a en una activitat no implica que hi hagi places disponibles, dependrà de si hi ha oferta de places en aquesta activitat, veureu l’estat de la vostra sol·licitud dins la web de gestió.

Funcionament de les activitats

Veieu Protocols Covid’19.

Es seguiran els protocols fixats en les Normes de Convivència del centre, ja que impliquen tant al temps lectiu com al de les activitats organitzades per l’AMPA.

Les activitats extraescolars comencen el 5 d’octubre de 2020 i acaben la setmana del 24 de maig de 2021. Excepte l’activitat “Zona de Joc” i “Acollida” que s’inicien la primera setmana d’escola i finalitzen el últim dia de curs escolar.

El nombre mínim d’inscrits per poder realitzar qualsevol de les activitats proposades és de 5 nens si no s’indica el contrari.

Els alumnes que ja hagin cursat la mateixa activitat al curs anterior tindran preferència a l’assignació de les places disponibles. Tot i això
des de l’AMPA sempre vetllarem perquè cap nen quedi fora de les activitats.

Les activitats començaran puntualment a l’hora convinguda. A l’inici de les activitats de la tarda no es deixarà temps entremig per berenar.

És obligatòria la puntualitat tant a l’entrada com a la sortida. En cas de retards reiterats, la Junta de l’AMPA prendrà la mesura que cregui més oportuna, com ara donar de baixa a l’alumne o cobrar-li la despesa de monitoratge que generi.

En cas d’anul·lació d’alguna classe d’activitats extraescolars per causes no imputables a l’organització de l’AMPA no es recuperaran les classes anul·lades ni es retornaran els diners.

El fet d’inscriure a l’alumne/a a alguna de les activitats proposades implica l’acceptació total d’aquesta normativa.

Protocols Covid’19

És important que les famílies coneguem i vetllem per complir els protocols d’actuació davant la situació sanitaris provocada per la Covid-19 que vivim actualment.

Es realitza una desinfecció de les aules utilitzades abans de començar les activitats i en acabar aquestes.

Es realitza una rentada de mans a l’entrada de l’activitat amb gels hidroalcohòlics.

És obligatori l’ús de mascareta durant el transcurs de tota l’activitat per tots aquells infants que realitzin activitats extraescolars dins de l’escola. Des de P3 fins a l’ESO. Tant siguin activitats gestionades directament per l’AMPA, com per aquelles activitats que s’ofereixen a través d’altres entitats, com actualment passa amb les ofertes per Kids&Us, l’escola de música CEM Cal Maristany o la Rita Mola.
A la majoria d’activitat és molt complicat garantir el 100% del temps la distància de seguretat, i tenint en compte que tant a l’acollida com a les activitats extraescolars estan barrejats nens de diferents grups classe es fa imprescindible l’ús de les mascaretes per garantir al màxim les mesures de prevenció.

Totes aquelles activitats que es realitzin en aules de P3, P4, P5, 1r i 2n de Primària caldrà que els nens i nenes portin uns mitjons o crocs per caminar per les aules sense sabates. Aquestes zones es consideren “Zones lliures de sabates” també en l’horari lectiu del centre. Donat que són aules on es treballa molt a terra és vital seguir el protocol marcat per l’escola. Aquelles activitats que requereixin per espai fer-les en aquestes aules, les famílies sereu informades per poder portar els mitjons cada dia que els hi toqui l’activitat. Per una òptima organització no es faran servir els mitjons/crocs que els nens i nenes tinguin a l’escola.

Dimecres tarda

Sortida de menjador 15:00 h
Per la porta lateral que dóna al gimnàs de l’escola.

Sortida de menjador 16:30 h (alumnes fixes mensuals prèvia inscripció)
Infantil accedint per la porta verda que dóna accés al pati d’infantil.
1r, 2n i 3r per la porta principal .
4t, 5è, 6è i ESO per la porta lateral que dona accés al gimnas.

Entrades/Sortides Kids&Us 
Per la porta d’entrada principal