Servei d’acollida

Aquest servei pretén conciliar la vida laboral dels adults amb la vida escolar dels nostres fills/es. Durant aquesta estona es fan petites activitats plàstiques, jocs de taula, lectura… dins un clima tranquil i relaxat.Horari Duració Soci No soci Esporàdic
De 07:30 a 09:00 (*) 1h 30′ 34 € / mes 45 € / mes 3 € / dia – 5 € / dia
De 08:00 a 09:00 1h 27 € / mes 35 € / mes 2,5 € / dia – 5 € / dia
De 08:30 a 09:00 30′ 15 € / mes 25 € / mes 1,5 € / dia – 5 € / dia

Aquest curs 2017-2018 tots els preus s’han rebaixat un 25%Horari Duració Soci No soci Esporàdic
De 16:30 a 17:00 (*) 30′ 15 € / mes 25 € / mes 1,5 € / dia – 5 € / dia
De 16:30 a 17:30 (*) 1h 27 € / mes 35 € / mes 2,5 € / dia – 5 € / dia

Aquest curs 2017-2018 tots els preus s’han rebaixat un 25%Horari Duració Soci No soci Esporàdic
De 07:30 a 09:00 i 16:30 a 17:30 (*) 2h 30′ 45 € / mes 65 € / mes 4 € / dia – 5 € / dia
De 08:00 a 09:00 i 16:30 a 17:30 (*) 2h 38 € / mes 55 € / mes 3,5 € / dia – 5 € / dia
De 08:30 a 09:00 i 16:30 a 17:00 1h 27 € / mes 35 € / mes 2,5 € / dia – 5 € / dia

Aquest curs 2017-2018 tots els preus s’han rebaixat un 25%

Inscripció

La inscripció es fa a través d’aquesta butlleta d’inscripció, omplint les dades sol·licitades en el formulari.

Pagament

El pagament del servei d’acollida es farà per mes complert i el càrrec es farà per mes anticipat i directament al compte bancari entre el 1 i 5 de cada mes.

La no assistència, sense haver comunicat la baixa de l’activitat, no implica una diferència en la quota de l’activitat.

El mesos de setembre i juny es cobrarà mitja quota mensual.

La quota del mes de setembre es pagarà en efectiu a la monitora de l’acollida el primer dia d’ús del servei.

En cas de dies esporàdics caldrà pagar en efectiu a la monitora en el moment de deixar al nen a l’acollida de matí o bé a l’hora de recollir-lo a l’acollida de la tarda.

Altes i baixes

Les altes/baixes del servei d’acollida s’ha de formular a través del correu de l’AMPA abans del dia 25 del mes en curs. La alta/baixa serà efectiva a partir del mes següent i, en cap cas, durant el mes en curs.

Funcionament del servei d’acollida

El servei d’acollida romandrà disponible des del primer dia de curs fins a l’últim, amb el mateix calendari de l’escola.

El pare/mare/tutor del nen haurà d’acompanyar-lo fins a la porta de l’aula d’acollida.

Es seguiran els protocols fixats en les Normes de Convivència del centre, ja que impliquen tant al temps lectiu com al de les activitats organitzades per l’AMPA.

Es obligatòria la puntualitat tant a l’entrada com a la sortida. En cas de retards reiterats, la Junta de l’AMPA prendrà la mesura que cregui més oportuna, com ara donar de baixa a l’alumne o cobrar-li la despesa de monitoratge que generi.

El fet d’inscriure a l’alumne/a a alguna de les activitats proposades implica l’acceptació total d’aquesta normativa.

(*) L’ampliació de l’horari d’acollida de matí de 07:30 a 08:00 i el de tarda de 17:00 a 17:30 es realitzarà sempre que hi hagi un mínim de 5 nens inscrits mensualment.