Skip to main content

Situació direcció IE Renaixença

Información sobre ayudas a los afectados por las inundaciones del pasado 09  de octubre - Son Servera

Benvolgudes famílies,

des que l’assemblea de docents de l’Institut Escola Renaixença va comunicar a les famílies del nostre IE que el Departament havia obert un expedient greu a la nostra directora, des de la junta de l’AMPA hem sol·lictitat informació als Serveis Territorials del Departament d’Educació i hem mantingut reunions amb la direcció del nostre centre i l’ajuntament del Hostalets de Pierola per tal de compilar la màxima informació possible i poder transmetre-la a les famílies.


A la reunió mantinguda amb la direcció del centre (07/04/21), on eren presents la directora en funcions i la secretària, se’ns va informar que: 

  • Aquest és un expedient personal a la directora per la signatura del conveni entre l’Ajuntament i l’Escola i la contractació de serveis per al centre del qual no poden donar més informació.
  • Actualment la nostra directora no està suspesa del càrrec, sinò que està de baixa laboral.
  • Actualment, segons el protocol establert per a aquests casos, la directora en funcions és la cap d’estudis i hi ha un substitut per impartir les classes que feien la Directora i la Cap d’Estudis.

A la reunió mantinguda amb l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola (09/04/21), on eren presents l’alcalde i la regidora d’educació, se’ns va informar que: 

  • L’Ajuntament no té cap informació sobre l’expedient sancionador que el Departament d’Educació ha obert a la nostra directora. 
  • A principis de 2020, abans de signar el nou conveni amb el nostre IE, l’Ajuntament va realitzar un requeriment d’informació al Departament d’Educació, ja que tenien dubtes respecte de la legalitat del conveni i de la contractació de serveis dins d’horari lectiu.
  • Departament va respondre al juny – juliol de 2020 i la conclusió és que no podien seguir realitzant aquest conveni amb l’IE i que l’Ajuntament no podia subvencionar de cap manera serveis dins d’horari lectiu. 
  • Aquest requeriment és un document administratiu entre organismes, no públic, i per tant no ens el poden facilitar.

A la informació que vam sol·licitar al Departament d’Educació (mail 26/03/21), ens van  contestar (copiem mail rebut el 08/04/21):

“A L’ATENCIÓ DE L’AMPA DE L’ I-E RENAIXENÇA

Benvolgudes Senyores i Senyors,

En resposta al tema plantejat en el seu e-correu del 26 de març passat, els informo del següent

La setmana passada se’ns va comunicar que a la directora del nostre centre se li havia obert un expedient disciplinari greu.
Des de llavors, les famílies s’estan adreçant a l’AMPA com a representants seus per tal d’aclarir quina és la situació actual del nostre centre i de la direcció del mateix.
Com a AMPA no tenim més informació que la resta de famílies, però la preocupació i malestar de la comunitat augmenta dia rere dia.
Ens adrecem a vosaltres amb l’objectiu d’aconseguir la màxima informació possible per tal de poder donar resposta a les famílies.
Us agraïm per endavant el vostre suport per tal d’aconseguir recuperar la tranquil·litat a la nostra comunitat educativa

Resposta : els expedients disciplinaris són un assumpte especialment sensible perquè s’emmarquen dins l’obligada preservació de les dades personals de la persona afectada. En aquest sentit, no són documents públics. Davant una proposta d’incoació d’expedient disciplinari s’ha d’aclarir que :
1 – La persona afectada té dret a, i diverses ocasions per, ser escoltada (dret d’audiència) , argumentar la seva declaració en la seva pròpia defensa i lliurar les al·legacions escrites i proves que consideri pertinents.
2 – La proposta pot acabar en sobreseïment i, per tant, tancar-se.
3 – La instrucció d’un expedient és objectiva i segueix el protocol previst en un procediment administratiu. Garanteix en tot moment els drets del ciutadà afectat. En no tractar-se d’un document públic, l’administració l’ha de considerar de contingut confidencial.
4 – En ser una qüestió personal, s’ha de garantir la protecció en tot moment de les dades personals de la persona afectada. L’administració no pot fer pública una informació personal i confidencial.

És pels punts exposats anteriorment que la inspecció educativa no té, ni és previst que tingui, informació de la situació actual del tràmit. De fet ,no l’ha de tenir. La informació de la situació actual només pot ser coneguda i revelada per la mateixa persona afectada.

En qualitat d’AMPA cal remarcar que no es tracta d’un procediment front la institució escolar de l´ IE Renaixença , sinó que s’emmarca en l’àmbit personal i individual.

Actualment, la direcció del centre ha estat assumida provisionalment, seguint allò que preveu la normativa vigent, per la cap d’estudis , Sra. Cristina Moreno, amb qui inspecció educativa està en contacte directe per recolzar-la i ajudar-la a tirar endavant l’institut escola per, com bé diuen vostès, tornar la tranquil·litat i, hi afegiria, la normalitat que espera i desitja tota la comunitat escolar. 

 Com a junta de l’AMPA volem deixar clar el nostre objectiu és representar a tothom. Per això ara, amb la informació que tenim, no ens ens podem posicionar en cap sentit. Seguim treballant per aconseguir el màxim d’informació possible perquè cada membre de la nostra comunitat educativa pugui extreure les seves pròpies conclusions i dur a terme les accions que consideri més adients. Com sempre, restem a la vostra disposició per resoldre possibles dubtes. 

Atentament, 

AMPA INSTITUT ESCOLA RENAIXENÇA